Votre panier

Paiement sécurisé

PRIVACY BELEID

Overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, delen wij u mee dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het verwerkingssysteem van SCEA ORRIS ROUSSILLON waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ROUTE DE MARCEVOL 66320 TARERACH - FRANKRIJK.

GEGEVENSBEWARING

In overeenstemming met de geldende regelgeving deelt SCEA ORRIS ROUSSILLON u mee dat de gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de verwerking ervan, in overeenstemming met de ter plaatse geldende regelgeving. Overeenkomstig de Franse wetgeving zijn wij bijvoorbeeld verplicht om betalings- en factureringsgegevens gedurende een periode van 10 jaar te bewaren. Totdat u ons op de hoogte brengt van het tegendeel, gaan wij ervan uit dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, dat u ermee instemt ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen en dat wij uw toestemming hebben om ze te gebruiken voor de vermelde doeleinden.

GEGEVENSVERWERKING

SCEA ORRIS ROUSSILLON deelt u mee dat zij uw gegevens op een wettelijke, billijke, transparante, adequate, relevante, beperkte, nauwkeurige en bijgewerkte wijze zal verwerken. Daarom verbindt SCEA ORRIS ROUSSILLON zich ertoe alle redelijke maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat onjuiste gegevens onverwijld worden gewist of gecorrigeerd.
SCEA ORRIS ROUSSILLON verwerkt uw gegevens om te voldoen aan haar contractuele verplichtingen om uw bestelling af te drukken en uw klantenrekening te beheren. Zonder deze gegevens kunnen wij uw bestelling mogelijk niet verwerken of de bestelde producten niet factureren.
SCEA ORRIS ROUSSILLON zal uw gegevens ook verwerken om u promotionele aanbiedingen en productinformatie te sturen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.
U kunt uw toestemming om marketing- en productinformatie te ontvangen te allen tijde intrekken door contact op te nemen met de klantenservice.

SOORT VERZAMELDE GEGEVENS, GEBRUIK EN BEWAARTERMIJN

Wij verzamelen informatie wanneer u een bestelling plaatst in onze winkel.

WAT WIJ VERZAMELEN EN OPSLAAN

Tijdens uw bezoek aan de site, traceren wij:
● Producten die u hebt gezien: we gebruiken deze om, bijvoorbeeld, producten weer te geven die u onlangs hebt gezien.
● Locatie, IP-adres en browsertype: wij gebruiken deze om belastingen en verzendkosten te schatten.
Leveringsadres: wij zullen u vragen dit in te voeren om de verzendkosten te schatten voordat u een bestelling plaatst, en om de bestelling naar u op te sturen.
Wij gebruiken cookies om de inhoud van het winkelwagentje te volgen terwijl u op onze site surft. Wanneer u een aankoop doet op onze website, vragen wij u om informatie te verstrekken, waaronder uw naam, factuuradres, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalings- /creditcardgegevens en eventueel accountgegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord.
Deze informatie zal worden gebruikt om:
● Het verzenden van informatie over uw account en bestelling
beantwoorden van vragen, inclusief terugbetalingen en klachten
● Verwerken van betalingen en voorkomen van fraude
● Maak uw account aan voor onze winkel
● Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, zoals belastingberekeningen
● Ons winkelaanbod verbeteren
● U marketingberichten sturen, als u daarvoor kiest
Als u een account aanmaakt, slaan wij uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer op, dat zal worden gebruikt om de bestelvalidatie voor toekomstige bestellingen vooraf in te vullen.
Wij bewaren uw informatie in het algemeen zo lang als wij ze nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze verzamelen en gebruiken, en wij zijn niet wettelijk verplicht om ze te blijven bewaren. Zo bewaren wij bijvoorbeeld bestelgegevens gedurende 10 jaar voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden. Dit omvat uw naam, e-mail en factuur- en afleveradres. Wij slaan ook opmerkingen of mededelingen op, als u ervoor kiest die te sturen.

WIE IN ONS TEAM TOEGANG HEEFT TOT DE GEGEVENS

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Bijvoorbeeld, winkelbeheerders en managers hebben toegang tot :
● Bestelinformatie, zoals wat er is gekocht, wanneer en waar het moet worden
verzonden, en
● Klantgegevens zoals uw naam, e-mailadres en factuur- en leveringsgegevens. Ons team heeft toegang tot deze informatie om bestellingen te verwerken, terugbetalingen te verwerken en u te helpen.

BETALINGEN

Wij aanvaarden betaling met kredietkaart. Tijdens het betalingsproces worden bepaalde gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de betaling, zoals het totaalbedrag of de factureringsgegevens, doorgegeven aan onze betalingsprovider.

GEGEVENS DIE ZIJN INGEVOERD IN ONZE CONTACT- /OFFERTEAANVRAAGFORMULIEREN

Om de verzoeken van onze gebruikers te kunnen beantwoorden, slaan wij de gegevens op die door de gebruiker zijn ingevoerd in de contact- en offerteaanvraagformulieren, waaronder mogelijk achternamen, voornamen, e-mailadressen en telefoonnummers, alsmede curriculum vitae. Wij slaan ook het IP-adres van de afzender op. Deze gegevens worden 12 maanden bewaard. In geval van spam of ongewenst invullen van formulieren bewaren wij echter het IP-adres van de gebruiker voor onbepaalde tijd, als onderdeel van onze strijd tegen spam, om de gebruiker die de bron van het misbruik is, te bannen. Deze gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden in geval van een verzoek om een offerte of commerciële informatie. Zij wordt alleen aan derden doorgegeven wanneer deze derden als onderaannemers betrokken zijn. Deze zijn dan onderworpen aan dezelfde geheimhoudingsregels als SCEA ORRIS ROUSSILLON en mogen deze gegevens niet doorgeven, hergebruiken of bewaren buiten de tussen SCEA ORRIS ROUSSILLON en de gebruiker ondertekende overeenkomst inzake geheimhouding en gebruik van gegevens.

GEGEVENS DIE ZIJN VERSTREKT IN HET KADER VAN DE REGISTRATIE VOOR DE NIEUWSBRIEF

De bij de inschrijving voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens, d.w.z. het e-mailadres en facultatief de voor- en achternaam, worden zonder specifieke actie van de gebruiker voor onbeperkte tijd bewaard. Zodra de registratie door de gebruiker is gevalideerd, kan deze zijn abonnement op elk moment opzeggen. In geval van uitschrijving worden de gegevens van de gebruiker gewist.

GEGEVENS VERSTREKT IN HET KADER VAN ONLINEVERKOOP

Accountgegevens van de gebruiker, aankoopgegevens, afleveradres worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. De gebruiker heeft toegang tot het corrigeren of verwijderen
van zijn gegevens via zijn gebruikersaccount. Als de gebruikersaccount wordt verwijderd, worden alle gegevens van de website gewist. De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat
hij bij het wissen van zijn gegevens geen toegang meer zal hebben tot zijn facturen en aankoopgeschiedenis op de website.
Voor boekhoudkundige doeleinden worden de facturatiegegevens echter gedurende 10 jaar door SCEA ORRIS ROUSSILLON bewaard, te rekenen vanaf de afsluiting van de lopende balans.

GEBRUIKERSRECHTEN

In overeenstemming met de rechten die door de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming worden verleend, kunt u uw recht van toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, schrapping, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen door uw verzoek te sturen naar het hierboven vermelde postadres of via het contactformulier. U kunt contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit (CNIL) om elke klacht in te dienen die u passend acht.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS

SCEA ORRIS ROUSSILLON deelt mee dat het gegevens kan doorgeven wanneer dat nodig is (bijvoorbeeld aan onderaannemers - ontwikkelaars, fotografen, grafisch ontwerpers…). Deze doorgifte van gegevens geschiedt met inachtneming van de garanties, maatregelen en rechten waarin de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens voorziet, en overeenkomstig dit geheimhoudingsbeleid en de overeenkomst inzake doorgifte van gegevens van SCEA ORRIS ROUSSILLON.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid werd bijgewerkt op 01/06/2021. SCEA ORRIS ROUSSILLON kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in haar privacybeleid en dit bijwerken op haar website. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde bij te werken en raden u aan dit beleid regelmatig te raadplegen.

SUIVEZ TOUTE L'ACTU DU DOMAINE, REJOIGNEZ-NOUS !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Vente interdite aux mineurs.
CREDITS Conception site : BEEWINE  
lock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram